วันอังคารที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2558

เทศกาลไหว้บ๊ะจ่าง

         กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน) จัดกิจกรรมเทศกาลไหว้บะจ่าง ประจำปี 2558 ขึ้นในวันศุกร์ที่ 19 มิถุนายน 2558 ณ บริเวณเวทีสร้างสรรค์ ในกิจกรรมดังกล่าวมีการแสดงของนักเรียนชั้นประถมศึกษาและแสดงละครของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่งได้รับความสนใจจากนักเรียนเป็นอย่างมาก
ภาพกิจกรรม :

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น