วันศุกร์ที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2557

บรรยากาศของวันฮาโลวีน

เนื่องในวันที่31 ตุลาคม 2557เป็นวันฮาโลวีนกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ)จึงได้จัดกิจกรรม
วันฮาโลวีน ณ โรงอาหาร เวลา 11.40-12.10น.
ภาพบรรยากาศ
...

วันศุกร์ที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2557

ข้อมูลการจัดบอร์ดกิจกรรมวันฮาโลวีน

กิจกรรมวันฮาโลวีน
มีการจัดบอร์ดหน้าประตูห้องเรียนโดยมีสิ่งที่อยู่ในบอร์ดต้องมี
1.ข้อมูลวันฮาโลวีน/ประวัติความเป็นมา
2.รูปภาพประกอบ
3.จัดบอร์ดเต็ม/ครึ่งประตู