วันศุกร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

กิจกรรมเทศกาลตรุษจีน ประจำปี 2558


          กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน) ได้จัดกิจกรรมเทศกาลตรุษจีน ประจำปี 2558 ขึ้น เมื่อวันศุกร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558 ณ บริเวณหน้าอาคาร 1 ในกิจกรรมดังกล่าวได้มีการแสดงการเชิดสิงโตของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และกล่าวความเป็นมาของเทศกาลวันตรุษจีน โดย เด็กหญิงฮันน่า เอคเฮิร์สท์ และการร้องเพลงส่งความสุขของครูชาวต่างชาติ

วันอังคารที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

เทคนิคการสอน พู่กันจีน

กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
วันนี้ครูกวางและครูบีมจะมาสอนเทคนิคการสอน พู่กันจีนกันค่ะ
ติดตามชมได้เลยค่ะ
ครูบีมสอนจับพู่กันอย่างถูกวิธี


วิธีการจับพู่กันจีนอย่างถูกวิธี


กระดาษที่ใช้เขียน


ครูกวางสอนการเขียนอย่างชํานาญ