วันพฤหัสบดีที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ดรุณารวมพลังรักการอ่าน กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ กิจกรรม “Story Telling”

            ดรุณารวมพลังรักการอ่าน กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาอังกฤษ (มัธยมศึกษา) ปีการศึกษา 2558 ได้จัดกิจกรรม "Story Reading Contest" เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2558 ในเวลา 11:50 น. ณ บริเวณห้องประชุมอาคาร 6 โรงเรียนดรุณาราชบุรี