วันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

FOOD FUN FAIR FEST 2016


ภาพกิจกรรม FOOD FUN FAIR FEST 2016 ของกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ) วันที่ 30 มิถุนายน 2559 และวันที่ 1 กรกฎาคม 2559Credit รูปภาพ: Facebook :Soontorn T Panbusarakam
                :Kwang Zii
                        :Ultravan Seven