วันอังคารที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2557

วันคริสต์มาสโรงเรียนดรุณาราชบุรี

             โรงเรียนดรุณาราชบุรี จัดงานฉลองคริสต์มาสประจำปี 2557 และร่วมฉลองปีศักดิ์สิทธิ์พระศาสนจักรคาทอลิกไทย ในวันที่ 23 ธันวาคม 2557 ณ อาคารเซนต์ปีเตอร์ โดยมี พระสังฆราชยอห์นบอสโก ปัญญา กฤษเจริญ พระสังฆราชสังฆมณฑลราชบุรี เป็นประธานในพิธีและมีคณะพระสงฆ์ ซิสเตอร์ อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้มีเกียรติร่วมงานมากมาย สำหรับในการฉลองในปีนี้ได้รับการเปิดเผยจากบาทหลวง ดร.สุรินทร์ จารย์อุปการะ อธิการ/ผู้อำนวยการโรงเรียน ว่าโรงเรียนดรุณาราชบุรีโอกาสฉลองคริสตมาสประจำปี 2557 ถือโอกาสร่วมฉลองปีศักดิ์สิทธิ์ระดับโรงเรียน โดยมีจุดมุ่งหมายของปีศักดิ์สิทธิ์พระศาสนจักรคาทอลิกประเทศไทยของโรงเรียนดรุณาราชบุรี เพื่อผู้บริหาร ครู บุคลากร นักเรียนดรุณาราชบุรีทุกคนได้รับพระ พรจากพระเจ้าโอกาสปีศักดิ์สิทธิ์และฟื้นฟูชีวิตด้วยการเปลี่ยนแปลงตัวเองปฏิบัติหน้าที่ของตนเองให้ดีมากยิ่งขึ้นในฐานะผู้บริหาร ครู บุคลากร นักเรียน โดยยึดมั่นในแนวทางของการจัดการศึกษาคาทอลิก เน้นเรื่องจิตอาสา การแบ่งปันช่วยเหลือผู้รอโอกาส ตามปณิธานของโรงเรียนดรุณาราชบุรี “ภายใต้ร่มเงาของหออันสูงเด่นนี้ เด็กๆ ราชบุรี จะพบแต่ความรู้ในระดับสูง ศีลธรรมในระดับเด่น”