วันอาทิตย์ที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2559

English On Line Contest by EOL

English On Line Contest by EOL
   โรงเรียนดรุณาราชบุรีได้รับเลือกให้เป็นสนามแข่งขัน/ศูนย์สอบระดับจังหวัดในกิจกรรมแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษออนไลน์  English On Line Contest by EOL ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ โดยบริษัท อิงลิชออนไลน์เป็นผู้ดำเนินการร่วมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ในการแข่งขันครั้งนี้มี นักเรียนโรงเรียนดรุณาราชบุรีได้ผ่านการทดสอบ ๒ ทีมในระดับมัธยมปลายและได้เป็นตัวแทนใน  ๕ ทีมของจังหวัดราชบุรีในการแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษออนไลน์ รอบชิงแชมป์ระดับภาคที่ ๔ ที่จะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๐  ณ โรงเรียนดรุณาราชบุรี ดังนี้  
·       ทีม The Mars  
นายปฏิการณ์      ทองบัว    และ  นายภควัต      เหมือนจันทร์เชย   นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 6/1
·       ทีม Little Tiger
 นางสาววราภรณ์   ติรคุณบูรณะ   และ นางสาวพิจิตรา  สายเกื้อกูล  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 6/3


 ภาพบรรยากาศภายในงาน

      

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น