วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

ขอเชิญร่วมกิจกรรม เทศกาลอาหาร Food Fun Fair Fest 2016

กลุ่มสาะภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ) และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ขอเชิญร่วมกิจกรรม เทศกาลอาหาร Food Fun Fair Fest 2016 ระหว่างวันที่ 27 มิ.ย. ถึง 1 ก.ค. 2559 ณ บริเวณหน้าอาคาร 6 โรงเรียนดรุณาราชบุรี เวลา 11.40-12.10 น.


     วัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม Food Fun Fair Fest 2016 เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนได้ใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในสภาพจริง เรียนรู้้วัฒนธรรมเกี่ยวกับการประกอบอาหารของแต่ละชนชาติ เรียนรู้จักการนำความรู้จากกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น ๆ มาใช้ในการนำเสนอกิจกรรมและที่สำคัญ นักเรียนได้เรียนรู้ที่จะทำงานเป็นกลุ่ม การวางแผนงาน การใช้กระบวนการไตร่ตรองมาใช้้ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้

สำหรับการจัดกิจกรรมนี้ ครูชุมพร  ศรีนุกุลชัย ครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษระดับชั้น ม.5 เป็นผู้รับผิดชอบ และขอเชิญทุกท่าน เข้าร่วมกิจกรรมตามวันและเวลาดังกล่าว

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น