วันอังคารที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2558

การจัดการเรียนการสอน #Basic English ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3การจัดการเรียนการสอน #Basic English ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
โดย : คุณครูศศิชา สิงห์วี

เนื้อหาในการเรียนการสอน :
Past Continuous Tense

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น