วันพุธที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2558

วันเลิกทาส

เหตุการณ์สำคัญของคนไทย 1 เมษายน "วันประกาศเลิกทาส - วันข้าราชการพลเรือน"

          ทำเนียมฝรั่งวันที่ 1 เม.ย. เป็นวันโกหก แต่สำหรับประเทศไทยวันนี้เป็นวันที่รัชกาลที่5 ทรงประกาศเลิกทาสเมื่อปีพ.ศ.2448 นอกจากนี้ยังเป็นวันข้าราชการพลเรือนอีกด้วย

         วันนี้ 1 เมษายน นอกจากจะเป็นวันโกหก หรือ เอพริล ฟูลส์ เดย์ ซึ่งเป็นธรรมเนียมฝรั่ง ที่จะโกหกกันโดยไม่โกรธ แต่สำหรับประเทศไทย วันนี้เป็นวันที่รัชกาลที่ 5 ทรงประกาศเลิกทาส เมื่อปีพ.ศ. 2448 นอกจากนี้ ยังเป็นวันข้าราชการพลเรือนด้วย สืบเนื่องจากพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนพุทธศักราช 2471 ซึ่งเป็นการจัดระเบียบข้าราชการฝ่ายพลเรือนให้เป็นมาตรฐาน มีผลใช้บังคับ ในวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2471 จึงได้ถือวันนี้เป็นวันข้าราชพลเรือนตั้งแต่นั้นมา

         เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึง พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 ผู้ทรงวางรากฐานระเบียบข้าราชการพลเรือนทุกกระทรวง ทบวง กรม ให้อยู่ในมาตรฐานเดียวกัน ส่วนการจัดงานในวันข้าราชการพลเรือน มีครั้งแรกปี พ.ศ. 2522 หัวใจของงานส่วนใหญ่ เป็นการมอบเกียรติบัตรยกย่อง สดุดีข้าราชการดีเด่น ซึ่งในส่วนกลางนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ในส่วนภูมิภาค ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน          นอกจากนี้ วันที่ 1 เมษายน เมื่อปี พ.ศ. 2448 เป็นวันประกาศเลิกทาส ซึ่งใช้กันมากว่า 500 ปี ซึ่งรัชกาลที่ 5 จึงทรงประกาศเลิกทาสในวันนี้ โดยตราพระราชบัญญัติทาส ร.ศ.124 หรือ พ.ศ.2448 ให้ลูกทาสทุกคนเป็นไท ส่วนทาสประเภทอื่นที่มิใช่ทาสในเรือนเบี้ย ทรงให้ลดค่าตัวเดือนละ 4 บาท นอกจากนี้ยังมีบทบัญญัติป้องกันมิให้คนที่เป็นไทแล้วกลับไปเป็นทาสอีก และเมื่อทาสจะเปลี่ยนเจ้าเงินใหม่ ห้ามมิให้ขึ้นค่าตัวCredit : ข้อมูลจาก : http://www.springnews.co.th/newsupdate/50390

            รูปภาพจาก : http://www.springnews.co.th/wp-content/uploads/2013/04/e4a09a136c56ad736f1d1950870.jpg และ http://f.ptcdn.info/729/003/000/1364811047-aaa-o.jpg

 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น