วันอังคารที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2557

วันคริสต์มาสโรงเรียนดรุณาราชบุรี

             โรงเรียนดรุณาราชบุรี จัดงานฉลองคริสต์มาสประจำปี 2557 และร่วมฉลองปีศักดิ์สิทธิ์พระศาสนจักรคาทอลิกไทย ในวันที่ 23 ธันวาคม 2557 ณ อาคารเซนต์ปีเตอร์ โดยมี พระสังฆราชยอห์นบอสโก ปัญญา กฤษเจริญ พระสังฆราชสังฆมณฑลราชบุรี เป็นประธานในพิธีและมีคณะพระสงฆ์ ซิสเตอร์ อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้มีเกียรติร่วมงานมากมาย สำหรับในการฉลองในปีนี้ได้รับการเปิดเผยจากบาทหลวง ดร.สุรินทร์ จารย์อุปการะ อธิการ/ผู้อำนวยการโรงเรียน ว่าโรงเรียนดรุณาราชบุรีโอกาสฉลองคริสตมาสประจำปี 2557 ถือโอกาสร่วมฉลองปีศักดิ์สิทธิ์ระดับโรงเรียน โดยมีจุดมุ่งหมายของปีศักดิ์สิทธิ์พระศาสนจักรคาทอลิกประเทศไทยของโรงเรียนดรุณาราชบุรี เพื่อผู้บริหาร ครู บุคลากร นักเรียนดรุณาราชบุรีทุกคนได้รับพระ พรจากพระเจ้าโอกาสปีศักดิ์สิทธิ์และฟื้นฟูชีวิตด้วยการเปลี่ยนแปลงตัวเองปฏิบัติหน้าที่ของตนเองให้ดีมากยิ่งขึ้นในฐานะผู้บริหาร ครู บุคลากร นักเรียน โดยยึดมั่นในแนวทางของการจัดการศึกษาคาทอลิก เน้นเรื่องจิตอาสา การแบ่งปันช่วยเหลือผู้รอโอกาส ตามปณิธานของโรงเรียนดรุณาราชบุรี “ภายใต้ร่มเงาของหออันสูงเด่นนี้ เด็กๆ ราชบุรี จะพบแต่ความรู้ในระดับสูง ศีลธรรมในระดับเด่น”                 กิจกรรมที่โรงเรียนดำเนินการในการช่วยเหลือผู้รอโอกาสในช่วงนี้ เช่น การบริจาคเครื่องนุ่งห่ม โดยได้รับความร่วมมือจากครู นักเรียน ผู้ปกครอง บริจาคเครื่องนุ่งห่มรวมจำนวน 580 กิโลกรัม ประมาณเป็นเครื่องนุ่ง ของเล่นประมาณ 10,000 ชิ้น โดยส่งมอบให้กับศูนย์สังคมพัฒนาสังฆมณฑลราชบุรี ซึ่งเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ เมื่อจันทร์ที่ 15 ธันวาคม โดยมีคุณพ่อประสิทธิ์ รุจิรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์สังคมพัฒนา สังฆมณฑลราชบุรี และ คุณพ่อสุเทพ ภูผา เจ้าอาวาสวัดแม่พระฟาติมา ห้วยคลุม เป็นผู้รับมอบ และที่มีบริจาคเข้ามาอีกจะได้นำส่งให้ศูนย์สังคมพัฒนาต่อไป การบริจาคสมุดจำนวน 1500 เล่ม ให้กับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาราชบุรีเขต 1 เพื่อมอบให้กับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่เขต 5โดยใช้งบประมาณจากโครงการดรุณาอาสาเปลี่ยนขยะเป็นบุญ 
                    การสนับสนุนการดำเนินงานกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ของศูนย์สังคมพัฒนาสังฆมณฑลราชบุรีตลอดปี 2558 จิตสาสาช่วยงานวันผู้พิการสากลของจังหวัดราชบุรีเมื่อวันที่ 17 ธันวาคม ณ โรงยิมเนเซี่ยมสี่พัน ที่นั่ง นักเรียนมัธยมปลายจำนวน 30 คน/เต็มโคว้ตาที่ได้รับจากจังหวัดราชบุรี             การจัดกิจกรรมวันเด็กสำหรับเด็กเยาวชนวัดแม่พระฟาติมาห้วยคลุม กำหนดวันอาทิตย์ที่ 11 มกราคม พ.ศ.2558 โดยสภานักเรียนโรงเรียนดรุณาราชบุรี อนึ่งปี 2557 สภานักเรียนได้ไปจัดกิจกรรมนี้ให้กับเด็กเยาวชนที่วัดแม่พระฟาติมา มาแล้วครั้งหนึ่ง อีกทั้งยังมีการมอบทุนการศึกษาโดยใช้ดอกผลจากกองทุนคาเร็ตโต ปีการศึกษานี้จัดทุนการศึกษาจำนวน 40 ทุน เป็นปีแรกของการนำดอกผลมาจัดเป็นทุนการศึกษา มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนในสถาบันการศึกษากลุ่มดรุณาราชบุรี 4 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนดรุณาราชบุรี โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา วิทยาอาชีวะศึกษาดรุณาราชบุรี วิทยาลัยเทคโนโลยีดรุณาราชบุรีโปลีเทคนิค             กองทุนคาเร็ตโตก่อตั้งโดยบาทหลวง ดร.จำเนียร จิตเสรีวงศ์ โดยเงินได้รับมาจากการบริจาค การจัดงานคริสตมาส ผู้บริหารโรงเรียนดรุณาราชบุรีชุดปัจจุบันยังคงหาเงินเพิ่มเข้ากองทุนอย่างสม่ำเสมอ เพื่อนำดอกผลมาใช้จัดทุนการศึกษาสำหรับนักเรียน เช่น การจัดงานคริสตมาสปีนี้รายได้คงเหลือจะนำเข้ากองทุนคาเร็ตโต ทั้งนี้ยังคงยืดมั่นว่าจะต้องจัดทุนให้กับนักเรียนของทั้ง 4 สถาบันการศึกษา ภาพงานฉลองคริสต์มาสประจำปี 2557 และร่วมฉลองปีศักดิ์สิทธิ์พระศาสนจักรคาทอลิกไทย    :


Update : May 22,2015

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น