วันพฤหัสบดีที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

นโยบายการปฏิรูปการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ

เอกสารแนวปฏิบัติตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง นโยบายการปฏิรูปการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
รายละเอียดเอกสารเพิ่มเติม
https://docs.google.com/file/d/0BzeHguUwJOubMHVBVmM4UVVNcWtXNkZwenJTSDZHV012

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น